Vrienden van de Eerste Wijk


De Eerste Wijk is een sociaal agrarisch bedrijf. Onze maatschappelijke doelen zijn voor ons van groot belang. Daarbij worden we gesteund door veel bedrijven, organisaties en overheden.

De 'Vrienden van de Eerste Wijk' is geen formele organisatie, maar gewoon een lijst met namen van mensen die ons een warm hart toedragen. En daarmee aangeven ons werk te ondersteunen. Bekijk de vrienden hier.

Ook vriend van de Eerste Wijk worden? Mail naar peter@eerstewijk.nl


Penitentiaire Inrichting Veenhuizen

- Marie-Anne de Groot, directeur PI Veenhuizen

- Rudy Sinnema, Plv. vestigingsdirecteur PI Veenhuizen

- Ingmar Klooster, Plv. vestigingsdirecteur PI Veenhuizen

- Jan Kranghand, directiesecretariaat PI Veenhuizen

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

- Ton Kortekaas, programmamanager Ministerie van Justitie

- Martin den Dulk, Accountmanager   Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring

Edwin Schuiling, Adviseur operations / Coördinator bij Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid

 

Organisaties

- Thea Bosma-van der Molen, directie COA Assen

- Bestuur Stichting Betekenisvol Beheer

- H. Kobes, unit manager Midden-Noord, Reclassering Nederland.

M.J. Bakker, Teamleider Staatsbosbeheer
-
Ko Henneman, voorzitter stichting De Nieuwe Leefstijl

 

Personen

- Kees Klomp, professor Betekenis Economie Hogeschool Rotterdam

 

Fondsen