Veenhuizen


Veenhuizen is een dorp in noord Drenthe, waar Johannes van den Bosch rond 1821 de Maatschappij van Weldadigheid  heeft opgericht. De Maatschappij van Weldadigheid was een particuliere organisatie  die arme gezinnen, veelal uit de grote steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer. In de 20e eeuw werd het accent van de werkzaamheden verschoven van armoedebestrijding naar een gevangenis. Veenhuizen werd zo de enige gevangenis in Nederland met een boerderij. Tot op de dag van vandaag.