OntwikkelingGeschiedenis

Na de Franse tijd was Nederland een arm land. In het Westen was weinig werk, veel armoede en bedelarij.

Johannes van den Bosch ontwikkelde de Maatschappij van Weldadigheid: in Veenhuizen een onvrije kolonie, waar wezen, bedelaars en landlopers konden werken in de landbouw en andere ambachten.

In de loop der jaren ontwikkelde Veenhuizen zich tot een 'gevangenisdorp´ met als enige gevangenis in Nederland een boerderij. Op de plaats van het Eerste Gesticht (Norgerhaven) en de Eerste Wijk (een watergang voor de turf) staat nog steeds dit agrarisch bedrijf.

 

 


 

 

 

Met andere woorden: tweehonderd jaar geleden werd hier al een agrarisch bedrijf gehouden, bedoelt om werkgelegenheid te bieden aan hen die dat nodig hadden. Die traditie bestaat op deze plek dus nog steeds. 

De eerste Wijk is één van de oudste sociale ondernemingen van Nederland. 

 

Nu

De boerderij is een bedrijf dat voortkomt uit, en verbonden is aan, de PI van Veenhuizen. Voor een eigentijdse vorm van ondernemen, met behoud van de maatschappelijke doelstellingen, heeft het bedrijf nu een open uitstraling, gericht op samenwerking met lokale ondernemingen, opleidingen en maatschappelijke organisaties.

Er worden diverse groenten geteeld, planten gekweekt en groenwerkzaamheden in Veenhuizen e.o. uitgevoerd. Samen met o.a. de Universiteit van Wageningen wordt gewerkt aan een toekomstbestendig teeltplan.

 


Wat we verbouwen
Landbouw

Omschakeling naar steeds meer duurzame en arbeidsintensieve landbouw en gewassen. Op dit moment telen we op 100 hectare met name hop, prei, bieten, gerst en aardappelen. De ambitie is om in de komende jaren steeds meer toe te werken naar biologische producten en korte lijnen naar afnemers.

Met de Universiteit van Wageningen en het Terra College wordt aan deze nieuwe toekomst gewerkt.

Kwekerij

In de kwekerij worden zo'n 200 soorten sierplanten gekweekt, in een kas van zo'n 4000 meter, en op een aantal containervelden.

De afzet van de planten verloopt via tuincentra en veilingen.

Groenvoorziening

In Veenhuizen e.o. doen we veel groenonderhoud aan groenstroken, rondom het gevangenismuseum en de twee gevangenissen, en op het "Vierde Gesticht", de oude begraafplaats van Veenhuizen

 

Toekomst

Om tot een duurzame en rendabele exploitatie van het bedrijf te komen, èn om bij te dragen aan duurzame energie en het tegengaan van verdroging, zijn er diverse plannen voor hoe er in de toekomst met het grondgebruik van de boerderij kan worden omgegaan. Met diverse partijen wordt nagedacht over de diverse opties. Zodra hier iets concreets uit komt, zullen we dat op de website bekend maken.

Interessante feiten


        100 ha

         Gebied

28.000 strengen

                  Hop

    450.000

        Preiplanten

300

sierplanten