Maatschappelijke dienstverlening


De Eerste Wijk is een sociaal agrarisch bedrijf. 

De maatschappelijke meerwaarde bestaat voor een groot deel uit het feit dat wij diverse doelgroepen de gelegenheid bieden bij ons te leren en te werken.


Stage lopen

Voor studenten bieden wij de mogelijkheid tot het doen van stages, of onderzoeksopdrachten. We werken hierbij samen met o.a. Hogeschool Stenden en het Terra College.


 

 

Verder werken er veel mensen vanuit de reclassering, statushouders vanuit het COA,  en uit de zorg. Ook werken er mensen op participatie-banen en vrijwilligers.


Heb je belangstelling om bij ons te werken? 

Vul het formulier in