Prei


De Eerste Wijk teelt al jaren prei: tegenwoordig zo’n 3 hectare (450.000 plantjes). Maar vroeger werd hier zo’n 30 hecatre verbouwd!
De prei wordt in mei/juni geplant, in de zomer onderhouden en geschoffeld, en geoogst in de winter.

De prei wordt verwerkt in onze eigen preistraat: een gebouw op de Eerste Wijk, waar de prei wordt binnengebracht, gewassen, gesneden, in kratten verpakt en naar de Greenery (inkoop-coöperatie) wordt getransporteerd. Het snij-afval wordt weer als groenbemesting op het land uitgereden.

De prei levert het hele jaar veel werk op voor onze medewerkers